Mgr. Veronika Zemánková

 • 2017–dosud
  Národní ústav pro vzdělávání
  spolupráce na metodikách, např. k výuce češtiny u neslyšících žáků
 • 2012–2016
  VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  učitelka českého jazyka a literatury na ZŠ, SOU, OU a SŠ pro žáky s vadami sluchu
 • 2015–dosud
  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  hodnocení maturitních písemných prací z ČJ neslyšících studentů ze skupiny SP3, vývoj testových úloh pro didaktický test maturitní zkoušky z češtiny v úpravě pro neslyšící, rater – posuzovatel otevřených úloh didaktického testu (Český jazyk a literatura)
 • 2010–2012
  APPN, Agentura pro neslyšící
  administrativní pracovník, editace webů, tvorba článků, spolupráce na projektech aj.
 • 2001–2005
  Gymnázium na Sadech 308, Třeboň
 • 2005–2009
  Univerzita Pardubice, Pardubice, Filozofická fakulta
  obor: Historicko-literární studia (bakalářské studium)
 • 2007–2013
  Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
  obor: Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské + navazující magisterské studium)
 • 2013–2014
  Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem
  Speciální pedagogika pro pedagogy speciálního zařízení

Absolvované kurzy:

 • Česká unie neslyšících
  kurz českého znakového jazyka, dosažená úroveň: 4. modul
 • Pevnost, České centrum znakového jazyka
  kurz českého znakového jazyka, dosažená úroveň: 6. modul
 • Jazykové centrum Ulita
  Čeština ve výuce neslyšících – lektorský kurz pro pedagogy (cyklus přednášek na téma výuky českého jazyka jako jazyka cizího)
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  Hodnotitel písemné maturitní práce (Český jazyk a literatura)
  Tvůrce testových úloh
  Rater – Posuzovatel otevřených úloh didaktického testu (Český jazyk a literatura)
 • individuální výuka českého jazyka / literatury v Českých Budějovicích (doučování);
 • skupinová výuka českého jazyka / literatury v Českých Budějovicích (kurzy);
 • individuální jednorázové konzultace (jazyková poradna) v ČZJ;
 • příprava k maturitní zkoušce;
 • on-line trénink písemné interakce (chat);
 • jazykové korektury různých textů (včetně seminárních a diplomových prací).

O Veronice

Odkud vím o neslyšících

Jmenuji se Veronika Zemánková. Za svobodna jsem se jmenovala Veronika Fuková. To jméno je možná některým z vás povědomé, protože znáte mého neslyšícího bratra Michala Fuku. A právě díky němu jsem už velmi brzy věděla o tom, že existují neslyšící, že se dorozumívají znakovým jazykem a že občas mohou mít problémy s psaným českým jazykem.

Cesta k vysněnému povolání

Ale k tomu, že bych se chtěla věnovat práci s neslyšícími, vedla ještě dlouhá cesta. Po gymnáziu jsem se rozmýšlela, kam nastoupit na vysokou školu. Naprostou náhodou jsem se dozvěděla o existenci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK a pomyslela si, že by mě takové studium vlastně mohlo bavit. Ale první pokus o přijetí nevyšel a já tak musela čekat dva roky, než se obor otevřel znovu. A to už jsem přijata byla, i když jsem zároveň studovala ještě obor Historicko-literární studia v Pardubicích.

To je to pravé!

Studium na FF UK mi ukázalo, že studium znakového a českého jazyka je přesně to pravé, čemu bych se v budoucnosti ráda věnovala. Během studia jsem absolvovala několik zajímavých kurzů, přednášek, konferencí a vyzkoušela jsem si i praxe v různých školních zařízeních.

Hradecké roky

Po studiu na vysoké škole jsem nastoupila jako učitelka českého jazyka a literatury do školy pro neslyšící v Hradci Králové. A byla to pro mne úžasná zkušenost. Pracovala jsem s neslyšícími dětmi menšími i většími na základní škole, ale dostala jsem možnost učit i neslyšící studenty na střední škole a připravovat je k maturitě.

Baví mě vyučovat český jazyk neslyšící, vymýšlet aktivity do hodin, vytvářet vlastní učební materiály, hledat cesty, jak vysvětlit těžkou látku. Sama se při tom od svých studentů velmi mnoho učím – a to nejen o znakovém jazyce, ale i o životě a kultuře neslyšících.

Čas pro rodinu

Čtyři roky v hradecké škole byly mou vysněnou prací, ale po letech studia a práce mimo domov, jsem zatoužila zase se vrátit a nebýt pořád na cestách. V září se nám narodila krásná holčička Emilka a od té doby jsem doma v Českých Budějovicích na mateřské dovolené. Moc ráda bych ale i nadále neztratila kontakt s neslyšícími a se svou profesí.

Využijte nás!

Pavlína Marešová pro mne nebyla jen kolegyní a rádkyní v mých pracovních začátcích, ale je mi i velmi blízkou kamarádkou. Když mne oslovila s nápadem na vznik webových stránek, které by pomáhaly neslyšícím zlepšovat jejich dovednosti v českém jazyce, neváhala jsem ani chvíli! Doufám, že se nám bude dařit a že rádi naše služby využijete!