Pro žáky a studenty

Česká slovesa

Český znakový jazyk pro pedagogy

Čeština pro neslyšící – CD

Čtení o pravěku a starověku

Čtení s porozuměním I.

Lexikologie pro základní školy

Předložky – 3. pád

Předložky – 7. pád

Přísloví očima sluchově postižených studentů

Slovosled a střídání rolí v ČZJ

Starověké Řecko, Řecké mýty

Vizualizace prostoru a klasifikátory v ČZJ

Český jazyk v legendách

Čtení nás baví

Dívej se, povídám

Učíme se (nejen) česky

Úvod do počítačové typografie

Česká čítanka

Český den

Česky, prosím – Start

Čeština extra

Čeština pro cizince B1 – cvičebnice

Čeština pro cizince B1 – učebnice

Čeština pro cizince B2 – cvičebnice

Čeština pro cizince B2 – učebnice

Čeština pro středně a více pokročilé

Čeština pro život 1

Čeština pro život 2

Communicative Czech – Elementary Czech

Communicative Czech – Elementary Czech (Workbook)

Cvičebnice A2 (SOZE)

Cvičebnice B1 (SOZE)

Desetiminutovky

Jazykové hry

Korespondence v češtině

Metodika ČJ v úpravě pro neslyšící (chaty)

Na cestě za češtinou

Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny B1

Rozumíme česky

Akademický slovník cizích slov

Internetová jazyková příručka

Pravidla českého pravopisu

Slovník českých synonym

Slovník ČJ – ČZJ

Slovník spisovné češtiny

Spreadthesign

Časopis AHOJ

Multimediální i tištěné materiály k výuce češtiny a literatury

Tištěné učebnice češtiny a literatury (s DVD) pro neslyšící

 • CÍCHA HRONOVÁ, A.; ŠTINDLOVÁ, B. Učíme se (nejen) česky: učebnice češtiny pro neslyšící děti. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-02-6.
 • HRONOVÁ, A.; KOSINOVÁ, B.; SPILKOVÁ, M. Český jazyk v legendách. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2008.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Čtení nás baví: úvod do literatury pro žáky ZŠ pro sluchově postižené. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-04-0.
 • PETRÁŇOVÁ, R. Čtení nás baví II. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2014. ISBN 978-80-87526-07-1. Dostupné na WWW: <http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10062>.
 • PŮLPÁNOVÁ, L. (ed.) Dívej se, povídám: texty od neslyšících, pro neslyšící, o neslyšících. Praha : Česká unie neslyšících, 2006.

Tištěné učebnice češtiny pro neslyšící

 • MACUROVÁ, A.; OTHOVÁ, M.; HUDÁKOVÁ, A. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. Praha : Divus, 2003. ISBN 80-86450-24-4.
 • MACUROVÁ, A. et al. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. Praha : Divus, 1998. ISBN 80-902379-8-3.

Multimediální materiály (CD/DVD) k výuce češtiny a literatury pro neslyšící

 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. a kol. Čtení s porozuměním I. [CD]. Hradec Králové : SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, 2009.
 • ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. a kol. Čtení s porozuměním II. [CD]. Hradec Králové : SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, 2009.
 • Čtení o pravěku a starověku : multimediální učebnice dějepisu pro všechny, kteří se zajímají o historii a neslyší. [DVD]. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2007.
 • DROZDOVÁ, L.; ZVONEK, A.; MOTEJZÍKOVÁ, J. Starověké Řecko; Řecké mýty: multimediální učební text.[DVD]. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-03-3.
 • HUDÁKOVÁ, A. Česká slovesa: Multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu neslyší. [DVD] Praha : Jazykové centrum Ulita, 2007.
 • HRONOVÁ, A. a kol. Přísloví očima sluchově postižených studentů. [CD]. Praha : SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Výmolova 169, 2005.
 • Lexikologie pro základní školy [CD]. Praha : FF UK, 2003.
 • MACUROVÁ, A; OTHOVÁ, M. a kol. Čeština pro neslyšící: Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině. [CD] Praha : FRPSP, 2007.
 • Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk. [DVD] Praha: FF UK, ÚČJTK, 2011.
 • NOVÁKOVÁ, R.; TIKOVSKÁ, L. Vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce-praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
 • NOVÁKOVÁ, R., ŠŮCHOVÁ, L. Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-49-9.
 • NOVÁKOVÁ, R., ŠEBKOVÁ, H. Číslovky v českém znakovém jazyce – praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-04-8.
 • PEŠKOVÁ, K. a kol. Český znakový jazyk pro pedagogy českých neslyšících: I., II., III. [DVD]. Praha : Jazykové centrum Ulita, 2011. ISBN 978-80-87526-00-2.
 • PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (3. pád). Praha : Pevnost-České centrum znakového jazyka, 2005.
 • PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (7. pád). Praha : Pevnost-České centrum znakového jazyka, 2006.
 • PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (4. pád). Praha : Pevnost-České centrum znakového jazyka, 2008.
 • PETRÁŇOVÁ, R. a kol. Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (6. pád). Praha : Pevnost-České centrum znakového jazyka, 2009.

Tištěné učebnice a cvičebnice češtiny pro cizince

 • ADAMOVIČOVÁ, A.; BISCHOFOVÁ, J., HÁDKOVÁ, M.; HASIL, J. HRDLIČKA, M. Učebnice B2. (Čeština pro cizince a azylanty). SOZE.
 • ANDRÁŠOVÁ, H. a kol. Na cestě za češtinou: inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Praha : Klett, 2008. ISBN 978-80-7397-004-8.
 • ANDRÁŠOVÁ, H.; HOLUBOVÁ, L.; PODEPŘELOVÁ, A.; GRITZOVÁ, D. Desetiminutovky – čeština pro cizince. Praha : Klett Nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7397-002-4.
 • BISCHOFOVÁ, J.; HRDLIČKA, M. Cvičebnice B1. (Čeština pro cizince a azylanty). SOZE.
 • BISCHOFOVÁ, J. et al. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1793-0.
 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1 (CCE-B1). Praha : Nakladatelství Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-3486-9.
 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M.; KOPICOVÁ, K.; ŠNAIDAUFOVÁ, G. Čeština pro cizince (úroveň B1). (Učebnice i cvičebnice). Brno: Edika, 2016. ISBN 978-80-266-1048-9.
 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Čeština pro cizince (úroveň B2). (Učebnice i cvičebnice). Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0178-4.
 • BOZDĚCHOVÁ, I. Korespondence v češtině: příručka pro cizince. Praha : Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2940-7.
 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím – Start: Učebnice češtiny pro cizince: Přípravná učebnice a písanka. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1883-8.
 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1577-6.
 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím II. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2105-0.
 • HÁDKOVÁ, M. Cvičebnice A1 (Čeština pro cizince a azylanty). SOZE, 2006.
 • HÁDKOVÁ, M. Cvičebnice A2 (Čeština pro cizince a azylanty). SOZE, 2006.
 • HARPEROVÁ, J. Čeština extra: průvodce českou gramatikou. Praha: Akropolis, 2012. ISBN 978-80-7470-005-7.
 • KOŘÁNOVÁ, I. Česká čítanka. (Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka). Praha: Akropolis, 2012.
 • MATULA, O. Český den: kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Praha : Člověk v tísni, 2007. ISBN 978-80-86961-42-2.
 • Metodika pro žáka. Modifikovaná maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící. Ústní zkouška vedená formou chatu. Praha : Cermat, 2012.
 • NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život (15 moderních konverzačních témat, 1. díl). Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-80-4.
 • NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život (15 moderních konverzačních témat, 2. díl). Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.
 • PINTAROVÁ, M.; REŠKOVÁ, I. Communicative Czech – Elementary Czech (učebnice i pracovní sešit). Praha : ÚJOP UK, 2009. ISBN 80-901947-2-9.
 • PINTAROVÁ, M.; REŠKOVÁ, I. Communicative Czech – Intermediate (učebnice i pracovní sešit). Praha : ÚJOP UK, 2004. ISBN 80-902180-9-1
 • RODROVÁ J., VYMĚTALOVÁ, M. Čeština pro cizince. Jazykové hry. Praha : AG-Print, 2016. ISBN 978-80-260-9252-0.
 • SOURALOVÁ, E. a kol. Veselé čtení 1–4 díl. Praha : Fortuna, 2009, 2010, 2011, 2012.
 • ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince I (učebnice + pracovní sešit). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-582-3.
 • ŠKODOVÁ, S. Domino – Český jazyk pro malé cizince II (učebnice + pracovní sešit). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-933-3.

Doporučené slovníky a jazykové příručky

 • Internetová jazyková příručka. Dostupné na WWW: <http://prirucka.ujc.cas.cz>.
 • Pravidla českého pravopisu. Brno : Edika, 2017. ISBN 978-80-266-1133-2.
 • KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov: [A-Ž: studentské vydání]. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1415-2.
 • ČERVENÁ, V. a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1446-2.
 • PALA, K.; VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
 • Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD]. Praha: FF UK, 2007.
 • Spreadthesign. Dostupné na WWW: <www.spreadthesign.com>.

Zdroje na internetu