Materiály do výuky

Tyto pracovní listy jsou naší vlastní výroby, máme je ozkoušené. Použité zdroje jsou uvedeny. Jazyková úroveň uvedená u některých pracovních listů je pouze orientační. O nesrovnalostech v materiálech nás prosím informujte, budeme rády za zpětnou vazbu. Děkujeme.

Předložky – cvičení

Slova příbuzná (B1)

Čeština jako národní jazyk a její útvary (A2)

Jazykové příručky češtiny (B1)

Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky, znakové jazyky (A2)

Alena Mornštajnová – Slepá mapa

Bohumil Hrabal – Česká literatura 20. století

Božena Němcová – Literatura 19. století

Jaroslav Hašek – Česká literatura v letech 1918–1945

Jiří Wolker – Literatura v letech 1918-45

Josef Škvorecký – Česká literatura 2. poloviny 20. století

Karel Čapek

Karel Čapek – Česká literatura 1. poloviny 20. století

Karel Jaromír Erben – Romantismus v Čechách

Karolina Světlá – Česká literatura 2. pol. 19. století

Klasicismus

Klasicismus, osvícenství, preromantismus – čtení s porozuměním

Literární tendence 2. poloviny 20. století

Milan Kundera (křížovka)

Formální dopis – žádost (B1)

Fráze, ustálená spojení, slovesa a jejich užití

Odpověď na inzeráty (A2)

Popis osoby, charakteristika (A2)

Téma – HOKEJ (B2)

Vánoce (B1)

ZPRÁVA, OZNÁMENÍ + gramatika SOUTĚŽ (A2–B1)