Bc. Pavlína Marešová

 • 2017–dosud
  Národní ústav pro vzdělávání (Národní pedagogický institut ČR)
  spolupráce na metodice k výuce češtiny u neslyšících žáků
 • 2016–2019
  VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  lektorka kurzu českého jazyka pro neslyšící pedagogické pracovníky
 • 2011–dosud
  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
  hodnotitelka pilotních i oficiálních maturitních písemných prací z ČJ neslyšících žáků ze skupiny SP3, vývoj testových úloh pro ústní část maturitní zkoušky z Češtiny v úpravě pro neslyšící – zkouška formou chatu, rater – posuzovatel otevřených úloh didaktického testu (Český jazyk a literatura)
 • 2009–dosud
  VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549
  učitelka českého jazyka a literatury pro neslyšící
 • 2007–2010
  Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s., Praha
  administrátorka Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky
 • 2006–2008
  Informační centrum o hluchotě (knihovna), Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s., Praha
  administrativní pracovnice a koordinátorka akcí pro neslyšící děti

Členství
– členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUCČJ – www.auccj.cz)
– členka České komory tlumočníků znakového jazyka, z. s. (Komora – www.cktzj.com)

 • 2005– 2009
  studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících, Filozofická fakulta UK v Praze, bakalářské studium
 • 2010–2011
  studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES), Filozofická fakulta UK v Praze, magisterské studium (nedokončeno)
 • 2010
  Čeština ve výuce neslyšících – lektorský kurz pro pedagogy, Jazykové centrum Ulita, Praha
 • 2012–2013
  Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze
 • 2013–2014
  Speciální pedagogika pro pedagogy speciálních zařízení, Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP, Ústí nad Labem
 • 2015
  Školské zařízení vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
 • kurz Komunikace a sloh – inspirace pro slohovou výuku na středních školách
 • kurz Jak vést žáky ke čtení s porozuměním

Kurzy českého znakového jazyka

 • 2004–2005 – vzdělávací agentura Aldea
 • 2005–2008 – v rámci studia oboru ČNES, FF UK v Praze
 • 2008–2010 – Pevnost, České centrum znakového jazyka (4.–6. modul)
 • 2012 a 2015 – týdenní Letní škola s Pevností, Věšín a Hradec Králové
 • individuální konzultace v ČZJ (osobně nebo přes Skype);
 • individuální výuka českého jazyka / literatury v Hradci Králové (doučování);
 • příprava na maturitní zkoušku pro neslyšící studenty (SP-3);
 • on-line trénink písemné interakce (chat);
 • jazykové korektury různých textů (včetně seminárních a diplomových prací);
 • skupinové kurzy českého jazyka v Hradci Králové – dle potřeb a jazykové úrovně studentů.

O Pavlíně

Já a moje cesta ke znakovému jazyku

Jmenuji se Pavlína Marešová. Jsem slyšící a pocházím z Prahy. Poprvé jsem se setkala se znakovým jazykem na gymnáziu, kde nám nabídli odpolední kurz a mně to přišlo velice zajímavé. Pak jsem chodila do Aldey, k panu Ptáčkovi a Zlatě Kurcové, kde jsem se setkala poprvé s neslyšícími lektory.

V tu dobu jsem se dozvěděla o oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK a začala jsem se připravovat na přijímací zkoušky. Vzali mě a začala jsem v roce 2005 studovat. Poznala jsem skvělé spolužáky, slyšící i neslyšící, a studium mě hodně bavilo.

Práce mezi neslyšícími

Během studia jsem nastoupila do knihovny Informačního centra FRPSP ve Stodůlkách jako administrativní pracovnice, později jsem začala pracovat pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka jako administrátorka Certifikačního vzdělávacího programu pro tlumočníky znakového jazyka.

V roce 2009 se mi podařilo Bc. studium na FF UK dokončit, mou specializací byla pedagogika. V této době jsem dostala nabídku ze školy pro neslyšící v Hradci Králové, zda bych neučila v odpoledním kurzu neslyšící studenty, kteří se připravovali na maturitu. Od září 2009 jsem pak nastoupila na tuto SŠ a SOU jako učitelka českého jazyka a literatury pro neslyšící žáky. V roce 2012 jsme se s rodinou do Hradce Králové odstěhovali. S přestávkami mezi mateřskou dovolenou zde pracuji doteď.

Další sbírání zkušeností

Dále spolupracuji od roku 2011 s Cermatem (CZVV) na vzniku testových úloh pro maturity pro neslyšící. Mám zkušenost s přípravou studentů na maturitní zkoušku prostřednictvím chatu, e-mailu, nebo s osobními konzultacemi ve znakovém jazyce i přes Skype, s jazykovou korekturou diplomových i závěrečných prací neslyšících studentů. Třetím rokem vyučuji v kurzu ČJ pro dospělé (pro své neslyšící kolegy) a spolupracuji na tvorbě metodiky k výuce ČJ pro neslyšící žáky pro Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Co dál?

Během své práce po studiu na vysoké škole jsem se snažila a snažím dále vzdělávat v kurzech českého znakového jazyka a v kurzech ČJ jako cizího/druhého jazyka. Ráda objevuji nové možnosti a aktivity do výuky češtiny pro neslyšící. Zabývala jsem se ve své závěrečné práci i možnostmi využití vizuálních materiálů ve výuce ČJ pro neslyšící, především využitím videonahrávek.

Rozumím a píšu česky je na světě!

Všechny své zkušenosti bych chtěla využít v tomto projektu Rozumím a píšu česky a jsem moc ráda, že se do jeho přípravy a fungování zapojila i moje kolegyně a kamarádka Veronika Zemánková. Velkou oporou je mi také můj manžel Jindra, který je aktivním tlumočníkem ČZJ a bez jeho technické podpory by projekt nebyl tím, čím je.

Práce se studenty mě moc baví a líbí se mi, že mohu ve své profesi využívat český znakový jazyk. Ráda bych ve spolupráci s kolegy vytvořila e-learning češtiny pro neslyšící, podílela se na organizaci pravidelných setkání slyšících a neslyšících češtinářů, kde bychom si mohli vyměňovat zkušenosti a zajímavosti v tomto oboru.