Test znalosti českého jazyka

Vyber z možností ty, ve kterých nejsou žádné pravopisné ani gramatické nedostatky (více správných možností):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Výsledky testu